nanagagatata Log

MAXER JP

maxer

「MAXを使い続ける理由」#2」に寄稿しました。

https://maxerjp.wordpress.com/2015/01/21/whymax02/

「jit.gl.pixで映像エフェクタを作ろう #0 MAXでShaderを使う理由」に寄稿しました。

https://maxerjp.wordpress.com/2015/03/10/jit-gl-pix-effector00/

「jit.gl.pixで映像エフェクタを作ろう #1 jit.gl.pix入門その1」に寄稿しました。

https://maxerjp.wordpress.com/2015/03/10/jit-gl-pix-effector01/